nieuws

Geachte deelnemer,

Regelmatig bewegen houdt u fit, zowel lichamelijk als geestelijk. Het doel van Het Beweegloket is om u op verantwoorde manier op weg te helpen meer te bewegen.
Wij willen weten of ons programma werkt en of het nog verbeterd kan worden. Ook willen we verwijzers, aanbieders en investeerders kunnen informeren over de voortgang. Kortom we willen het programma evalueren en hebben daar uw hulp bij nodig.
Wij vragen u ons te voorzien van de nodige input voor de evaluatie. Graag zouden we u gedurende een periode van twee jaar willen volgen. U krijgt dan in twee jaar tijd zes keer een e-mail met een link naar een online vragenlijst over onder andere het gegeven advies, uw voortgang in Het Beweegprogramma en over hoe het met u gaat. De evaluatie wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Qualizorg en is volledig anoniem. Dankzij het onderzoek, kunt u een persoonlijk dossier opbouwen, zodat u uw eigen resultaat kunt bijhouden en eventueel kunt koppelen aan andere registraties. Ook de 1verwijzers, aanbieders en investeerders kunnen een terugkoppeling krijgen. Deze is anoniem, dat wil zeggen dat zij niet uw naam te zien krijgen, alleen een optelsom van alle deelnemers. Qualizorg handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren krijgt Qualizorg een aantal gegevens toegezonden vanuit Het Beweegloket. Het gaat dan om:

 Verwijzer

 E-mailadres

 Voorletters

 NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats)

 Meisjesnaam

 Aandoening (als dit van toepassing is)

 Verwezen naar aanbieder

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met projecten@qualizorg.nl of op telefoonnummer 0570-820219.

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van beweegcoaches.